Hệ Thống Vật Phẩm


GIỚI THIỆU CÁC LOẠI CÁNH - WINGS♦ Cánh Season 8.0 Custom
Lưu ý: cánh này hiện chưa có công thức ép, chỉ có thể nhận được thông qua event hoặc mua trong shop.

Hình ảnh Mô tả

Wings Devil & Angel Mu Online

Wings Devil & Angel

Sử dụng cho: Chiến Binh | Phù Thủy | Tiên Nữ | Đấu Sĩ | Chúa Tể | Thuật Sĩ | Thiết Binh | Thương Thủ | Rune Wizard

(Cấp độ yêu cầu: 350)

(Cánh đặc biệt)

Được sử dụng bởi tất cả các nhân vật

- Phòng thủ: 100
-Tăng sát thương: 75%.
- Hấp thụ thiệt hại: 75%

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 4% Khả năng vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- 4% cơ hội phục hồi 100% HP.
- 4% sát thương kép ..
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Wing of Conqueror Mu Online

Wing of Conqueror

Sử dụng cho: Chiến Binh | Phù Thủy | Tiên Nữ | Đấu Sĩ | Chúa Tể | Thuật Sĩ | Thiết Binh | Thương Thủ | Rune Wizard

(Cấp độ yêu cầu: 400)

(Cánh đặc biệt)

Được sử dụng bởi tất cả các nhân vật

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 60
- Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
- 5% cơ hội phản đòn tấn công toàn diện của kẻ thù.
- Tăng sát thương của Wizardry / Curse + 4, + 8, + 12, + 16.
- Tăng sát thương  + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).


♦ Cánh cấp 4 / Áo choàng cấp 4 - Mu Online
Lưu ý: cánh này chỉ có thể ép được ở phiên bản Season 13 trở lên. Những phiên bản thấp hơn có thể mod vào trực tiếp trong game chứ không có công thức ép cánh 4.

Hình ảnh Mô tả

Wings of Flame God - Wing 4 - Mu Online

Wings of Flame God

Sử dụng cho: Chiến Binh

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Dragon Knight

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 43%

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 3% cơ hội phục hồi 100% HP.
- 3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
- 3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- 3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
- 3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
- 5% Tăng tốc độ tấn công
- Tăng Sức mạnh

 

Số liệu thống kê

- Tăng Tăng chỉ số nhanh nhẹn
- Tăng chỉ số sức sống 
- Tăng chỉ số năng lượng
- Tăng sát thương  + 4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt)

Wings of Heaven - Wing 4 - Mu Online

Wings of Heaven

Sử dụng cho: Phù Thủy

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Soul Wizard

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 43%

 

Option

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

 

Số liệu thống kê

- Tăng Tăng chỉ số nhanh nhẹn
- Tăng chỉ số sức sống 
- Tăng Tăng chỉ số năng lượng
- Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Wing of Celestial Body - Wing 4 - Mu Online

Wing of Celestial Body

Sử dụng cho: Tiên Nữ

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi tộc Elf

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 43%

 

Option

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

 

Số liệu thống kê

- Tăng chỉ số nhanh nhẹn
- Tăng chỉ số sức sống
- Tăng chỉ số năng lượng 
- Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Wings of Annihilation - Wing 4 - Mu Online

Wings of Annihilation

Sử dụng cho: Đấu Sĩ

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Magic Knight

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 43%

 

Option

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

 

Số liệu thống kê

- Tăng chỉ số nhanh nhẹn
- Tăng chỉ số sức sống
- Tăng chỉ số năng lượng 
- Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
-Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cloak of Dominator - Wing 4 - Mu Online

Cloak of Dominator

Sử dụng cho: Chúa Tể

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Empire Lord

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 37%

 

Option

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

 

Số liệu thống kê

- Tăng chỉ số nhanh nhẹn
- Tăng chỉ số sức sống
- Tăng chỉ số năng lượng 
- Tăng sát thương tăng +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Wings of Other World - Wing 4 - Mu Online

Wings of Other World

Sử dụng cho: Thuật Sĩ

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Dimension Summoner

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 43%

 

Option

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

 

Số liệu thống kê

- Tăng chỉ số nhanh nhẹn

- Tăng chỉ số sức sống
- Tăng chỉ số năng lượng 
-Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cloak of Judgment - Wing 4 - Mu Online

Cloak of Judgment

Sử dụng cho: Thiết Binh

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Fist Blazer

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 43%

 

Option

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

 

Số liệu thống kê

- Tăng chỉ số nhanh nhẹn

- Tăng chỉ số sức sống 
- Tăng chỉ số năng lượng 
- Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cloak of Isolation - Wing 4 - Mu Online

Cloak of Isolation

Sử dụng cho: Thương Thủ

(Cấp độ yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Shining Lancer

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 43%

 

Option

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh


♦ Cánh cấp 3 / Áo choàng cấp 3 - Mu Online


Hình ảnh Mô tả

Cánh Cuồng Phong - Wing of Storm - Wing 3 - Mu Online

Cánh Cuồng Phong
Wing of Storm

Sử dụng cho: Chiến Binh

(Cấp độ yêu cầu: 400)

(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Blade Master.

- Phòng thủ: 60 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Tăng phòng thủ + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
- Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

- 25% may mắn trong Soul Rate + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 5% Cơ hội để phục hồi 100% HP.
- 5% Cơ hội để phục hồi 100% Mana.
- 5% Cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
- 5% Cơ hội bỏ qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng Thiệt hại thêm +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Thiên Sứ - Wing of Eternal - Wing 3 - Mu Online

Cánh Thiên Sứ
Wing of Eternal

Sử dụng cho: Phù Thủy

(Cấp độ yêu cầu: 400)

(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Grand Master.

- Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
- Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
- 5% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
- 5% Cơ hội bỏ qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng Sát thương ma thuật thêm +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
- Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 1% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Ngũ Sắc - Wing of Illusion - Wing 3 - Mu Online

Cánh Ngũ Sắc
Wing of Illusion

Sử dụng cho: Tiên Nữ

(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi High Elf.

- Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
- Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
- 5% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
- 5% Cơ hội bỏ qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Thiệt hại tăng +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 1% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Lôi Vũ - Wing of Ruin - Wing 3 - Mu Online

Cánh Lôi Vũ
Wing of Ruin

Sử dụng cho: Đấu Sĩ

(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Duel Master.

- Phòng thủ: 55 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Tăng phòng thủ + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
- Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
- 5% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
- 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Thiệt hại tăng +4, +8, +12, +16
- Sát thương tăng  +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt.

Áo Choàng Đế Vương - Cape of Emperor - Wing 3 - Mu Online

Áo Choàng Đế Vương
Cape of Emperor

Sử dụng cho: Chúa Tể

(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Lord Emperor.

- Phòng thủ: 45 + (Cấp Cape * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
- Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 24% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
- 5% cơ hội phản toàn bộ đòn tấn công của Kẻ thù.
- 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng Thiệt hại  +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3%  sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt)

Cánh Phượng Hoàng - Wing of Dimension - Wing 3 - Mu Online

Cánh Phượng Hoàng
Wing of Dimension

Sử dụng cho: Thuật Sĩ

(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Dimension Master.

- Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
- Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
- 5% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
- 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng Sát thương ma thuật thêm +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
-Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 1% sau khi tấn công thành công (Bao gồm trượt).

Áo Choàng Đại Tướng - Cape of Overrule - Wing 3 - Mu Online

Áo Choàng Đại Tướng
Cape of Overrule

Sử dụng cho: Thiết Binh

(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Master Fist.

- Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
- Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 24% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
- 5% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
- 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng Thiệt hại thêm +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cloak of Transcendence - Wing 3 - Mu Online

Cloak of Transcendence

Sử dụng cho: Thương Thủ

(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Miracle Lancer

- Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
- Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
- 5% cơ hội phục hồi 100% Mana.
- 5% cơ hội phản toàn bộ đòn tấn công của Kẻ thù.
- 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Phòng thủ cộng thêm +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).


♦ Cánh cấp 2.5 / Áo choàng cấp 2.5 - Mu Online


Hình ảnh Mô tả

Wing of Chaos - Wing 2.5 - Mu Online

Wing of Chaos

Sử dụng cho: Chiến Binh | Đấu Sĩ

Cấp độ yêu cầu: 290+(Wing Level*4)
(Cánh 2.5)
(Cánh Ex700)

Được sử dụng bởi Knight Blade, Magic Gladiator.

- Phòng thủ: 46 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 33% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 30% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
-Tăng sát thương tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cloak of Death - Wing 2.5 - Mu Online

Cloak of Death

Sử dụng cho: Chúa Tể | Thiết Binh

Cấp độ yêu cầu: 290+(Wing Level*4)
(Cánh 2.5)
(Cánh Ex700)

Được sử dụng bởi Rage Fighter, Dark Lord 

- Phòng thủ: 27 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 21% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 13% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
-Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Wing of Life - Wing 2.5 - Mu Online

Wing of Life

Sử dụng cho: Tiên Nữ | Rune Wizard

Cấp độ yêu cầu: 290+(Wing Level*4)
(Cánh 2.5)
(Cánh Ex700)

Được sử dụng bởi Muse Elf.

- Phòng thủ: 37 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 35% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 29% + (Cấp cánh * 2).

 

Option:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- 5% cơ hội  phục hồi 100% HP.
- Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Wing of Magic - Wing 2.5 - Mu Online

Wing of Magic

Sử dụng cho: Phù Thủy | Thuật Sĩ | Đấu Sĩ | Rune Wizard

Cấp độ yêu cầu: 290+(Wing Level*4)
(Cánh 2.5)
(Cánh Ex700)

Được sử dụng bởi Soul Master, Bloody Summoner, Magic Gladiator.

- Phòng thủ: 37 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 35% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 29% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
- Tăng sát thương của Phù Thủy tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
- Tăng tập trung + 1%, + 2%, + 3%, + 4%
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).


♦ Cánh cấp 2 / Áo choàng cấp 2 - Mu Online


Hình ảnh Mô tả

Cánh Hỏa Thiên - Despair Wings - Wing 2 - Mu Online

Cánh Hỏa Thiên
Despair Wings

Sử dụng cho: Thuật Sĩ

Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)

(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Bloody Summoner.

- Phòng thủ: 30 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
- Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng sát thương ma thuật tăng +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
Giảm sát thương 1% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Áo Choàng Của Vua - Cape of Lord - Wing 2 - Mu Online

Áo Choàng Của Vua
Cape of Lord

Sử dụng cho: Chúa Tể

Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)

(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Dark Lord.

- Phòng thủ: 15 + (Cấp Cape * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 20% + (Cấp độ áo choàng * 2) Dark Rave không được tính vào sát thương.
- Hấp thụ sat thương: 20% + (Cấp độ áo choàng * 2)

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-Tăng thêm +50 HP + (Cấp độ áo choàng * 5).
- Tăng lên +50 Mana + (Cấp độ áo choàng * 5).
-Tăng +10 Commando + (Cấp độ áo choàng * 5).
- 3% Khả năng vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng sát thương tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Linh Hồn - Archangel Wings - Wing 2 - Mu Online

Cánh Linh Hồn
Archangel Wings

Sử dụng cho: Phù Thủy

Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Soul Master.

- Phòng thủ: 30 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).
- Tăng tốc độ di chuyển.

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng
- Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
- Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng sát thương của Phù thủy tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
- Tăng sát thương tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 1% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Tinh Thần - Spirit Wings - Wing 2 - Mu Online

Cánh Tinh Thần
Spirit Wings

Sử dụng cho: Tiên Nữ

Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Muse Elf.

Phòng thủ: 30 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).
Tăng tốc độ di chuyển.

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
- Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-Tăng sát thương  + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 1% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Rồng - Dragon Wings - Wing 2 - Mu Online

Cánh Rồng
Dragon Wings

Sử dụng cho: Chiến Binh

Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Blade Knight.

- Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
- Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Bóng Đêm - Darkness Wings - Wing 2 - Mu Online

Cánh Bóng Đêm
Darkness Wings

Sử dụng cho: Đấu Sĩ

Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Magic Gladiator.

- Phòng thủ: 40 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
- Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-Tăng sát thương của Phù Thủy tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
-Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Áo Choàng Hiệp Sĩ - Cape of Fighter - Wing 2 - Mu Online

Áo Choàng Hiệp Sĩ
Cape of Fighter

Sử dụng cho: Thiết Binh

Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Rage Fighter.

- Phòng thủ: 15 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 20% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- Tăng HP: 50 + (Cấp cánh * 5).
- Tăng Mana: 50 + (Cấp cánh * 5).
- 3% Khả năng vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.

Cloak of Limit - Wing 2 - Mu Online

Cloak of Limit

Sử dụng cho: Thương Thủ

Cấp độ yêu cầu: 280
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Grow Lancer

- Phòng thủ: 15 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
- Tăng sát thương: 20% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 10% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
- Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 1% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).


♦ Cánh cấp 1 / Áo choàng cấp 1 - Mu Online


Hình ảnh Mô tả

Cánh Vũ Linh - Mistery Wings - Wing 1 - Mu Online

Cánh Vũ Linh
Mistery Wings

Sử dụng cho: Thuật Sĩ

Cấp độ yêu cầu: 180+(Wing Level*4)
(Cánh 1)

Được sử dụng bởi Summoner.

- Phòng thủ: 10 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- Tăng sát thương ma thuật tăng +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
Giảm sát thương 1%  sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Tiên Nữ - Fairy Wings - Wing 1 - Mu Online

Cánh Tiên Nữ
Fairy Wings

Sử dụng cho: Tiên Nữ | Rune Wizard

Cấp độ yêu cầu: 180+(Wing Level*4)
(Cánh 1)

Được sử dụng bởi Fairy Elf.

- Phòng thủ: 10 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
- Tăng tốc độ di chuyển.

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 1% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Thiên Đàng - Heaven Wings - Wing 1 - Mu Online

Cánh Thiên Đàng
Heaven Wings

Sử dụng cho: Phù Thủy | Đấu Sĩ | Rune Wizard

Cấp độ yêu cầu: 180+(Wing Level*4)
(Cánh 1)

Được sử dụng bởi Dark Wizard, Magic Gladiator.

- Phòng thủ: 10 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
- Tăng tốc độ di chuyển

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- Tăng sát thương ma thuật  + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 1% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Quỹ - Satan Wings - Wing 1 - Mu Online

Cánh Quỹ
Satan Wings

Sử dụng cho: Chiến Binh | Đấu Sĩ

Cấp độ yêu cầu: 180+(Wing Level*4)
(Cánh 1)

Được sử dụng bởi Dark Knight, Magic Gladiator.

- Phòng thủ: 20 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
- Tăng tốc độ di chuyển.

 

Option

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

   

 

 

Copyright ©2019 MUTRUYENKY.VN

Bản quyền Game thuộc về Webzen Inc.

Top