Hệ Thống Ép Item


HƯỚNG DẪN ÉP QUÁI ĐIỂU (DINORANT)

Quái Điểu►Tạo Quái Điểu (Dinorant)


- Nói chuyện với NPC Chaos GoblinNoria (180,100)
- Chọn dòng "Kết hợp thông thường".
- Nguyên liệu:Nguyên liệu:

Horn of Uniria

 

 

Chaos Zen Dinorant
500,000
 
x10
x1  
 Tỷ lệ thành công cao nhất là 70%

CHÚ THÍCH:
- Horn of Uniria (Kỳ Lân) phải có nguyên lượng máu nếu không Chaos sẽ không chấp nhận kết hợp
- Sừng của Uniria Dropea Apartir cấp 25
- Nếu thành công, Quái Điểu sẽ xuất hiện
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


  • Mounsters Op cơ bản:

- Tăng 15% Dmg & Wizard Dmg.
- Hấp thụ 10% lượng sát thương nhận được.
- Raid Skill (Chỉ được sử dụng bởi Dark Knight).


  • Op ngẫu nhiên:

- Max AG +50 tăng (Tăng AG thêm +50).
- Tăng tốc độ tấn công (Pháp thuật) +5 (Tăng tấn công +5).
- Nhận thêm 5% sát thương (Hấp thụ 5% sát thương nhận được).

  

 

 

Copyright ©2019 MUTRUYENKY.VN

Bản quyền Game thuộc về Webzen Inc.

Top