Hệ Thống Sự Kiện


SỰ KIỆN BINH ĐOÀN PHÁP SƯ (BOSS ATTACK) ♦ Giới thiệu sự kiện binh đoàn pháp sư


- Khi hệ thống có thông báo: "Binh Đoàn Pháp Sư và quái vật đang xâm chiếm lục địa Mu" tức là sự kiện đang diễn ra.

- Địa điểm: Devias 4 (71,120) 

- Vật phẩm nhận được: Ngọc Ước Nguyện, Ngọc Tâm Linh, vật phẩm hoàn hảo (Excellent Item)...Vị trí xuất hiện Binh Đoàn Pháp SưHình ảnh Binh Đoàn Pháp Sư

  

 

 

Copyright ©2019 MUTRUYENKY.VN

Bản quyền Game thuộc về Webzen Inc.

Top