Hệ Thống Sự Kiện


SỰ KIỆN BINH ĐOÀN Ô DÙ (SUMMER EVENT)

Binh Đoàn Thỏ Trắng♦ Giới thiệu sự kiện binh đoàn ô dù


- Thời gian diễn ra sự kiện: Hàng ngày 

- Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 5 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo "Summer Event" bắt đầu trong game.

- Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Thỏ Trắng 


- Địa điểm xuất hiện:

  •  Lorencia tọa độ (203,163)
  •  Elbeland 2 tọa độ (116,89)
  • Noria tọa độ (113,15)

- Phần thưởng:

  • Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)
  • Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)
  • Ngọc Ước nguyện (Jewel of Bless)
  • Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)
  • Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)
  

 

 

Copyright ©2019 MUTRUYENKY.VN

Bản quyền Game thuộc về Webzen Inc.

Top