Tải game

CHỈ CHỌN DUY NHẤT 1 LINK TẢI PHÙ HỢP !!!
Mini Client (Không Âm Thanh)
KHÔNG CÓ ÂM THANH VDC 459 MB ICARUS Download
KHÔNG CÓ ÂM THANH FSHARE 459 MB ICARUS Download
Full Client (Có Âm Thanh)
ĐẦY ĐỦ ÂM THANH VDC 743 MB ICARUS Download
ĐẦY ĐỦ ÂM THANH FSHARE 743 MB ICARUS Download
Phiên bản cũ (các máy chủ tháng 9/2019 trở về trước)
KHÔNG CÓ ÂM THANH FSHARE 489 MB HOÀNG KIM, NORIA Download
ĐẦY ĐỦ ÂM THANH FSHARE 773 MB HOÀNG KIM, NORIA Download
Phần mềm hỗ trợ
Microsoft Net. FrameWork 3.0 Download
Trình hỗ trợ Download IDM 6.07 Full Download
DirectX 9.0c Download
Team Viewer (Support trực tuyến) Download