Tải game

Chỉ chọn duy nhất 1 link tải phù hợp !!!
Mini Client (Không Âm Thanh)
Bộ cài đặt thu gọn Không Âm Thanh 482 MB VDC Download
Bộ cài đặt thu gọn Không Âm Thanh 482 MB Viettel Download
Full Client (Có Âm Thanh)
Bộ cài đặt FULL Client Đầy Đủ Âm Thanh 753 MB VDC Download
Bộ cài đặt FULL Client Đầy Đủ Âm Thanh 753 MB Viettel Download
Phần mềm hỗ trợ
Microsoft Net. FrameWork 3.0 Download
Trình hỗ trợ Download IDM 6.07 Full Download
DirectX 9.0c Download
Team Viewer (Support trực tuyến) Download