Tải game

CHỈ CHỌN DUY NHẤT 1 LINK TẢI PHÙ HỢP !!!
Mini Client (Không Âm Thanh)
Server
Host
Size
Version
Link
DANH VỌNG
VDC
453 MB
Season 6.0 Original
DANH VỌNG
Fshare
453 MB
Season 6.0 Original
Full Client (Có Âm Thanh)
Server
Host
Size
Version
Link
DANH VỌNG
VDC
742 MB
Season 6.0 Original
DANH VỌNG
Fshare
742 MB
Season 6.0 Original
Phiên bản khác (các máy chủ ATLANS, KUNDUN)
Server
Host
Size
Version
Link
ATLANS
Fshare
449 MB
Season 6.9 RTM
ATLANS
Fshare
743 MB
Season 6.9 RTM
Phần mềm hỗ trợ
Microsoft Net. FrameWork 3.0
Trình hỗ trợ Download IDM 6.07 Full
DirectX 9.0c
Team Viewer (Support trực tuyến)