• Tin tức
  • Sự kiện
Xem thêm

Hệ thống nhân vật

7 chủng tộc nguyên bản từ Webzen

Chủng tộc - Chiến Binh

Chiến Binh

Ưu điểm : Lợi thế về phòng thủ, máu, sức chống đỡ.

Nhược điểm : Sức sát thương hơi kém, tầm đánh hẹp.

Cấp độ khởi tạo : 0